Wardens Legal s.r.o.

Kontakt

Wardens Legal s.r.o.

Gajova 4
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic

Tel.: (421-911) 107 310
E-mail: office@wardenslegal.sk
Web: www.wardenslegal.sk

IČO: 45 671 150
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
vo vložke č. 66720/B, Oddiel Sro